GXNUExpress 版 (精华区)

发信人: hutu (难得糊涂·霜林孤雁), 信区: GXNUExpress
标  题: 广西师范大学王城校区卫星图
发信站: 烟雨漓江BBS站 (Fri Jun 16 09:46:06 2006), 站内


--
 ●
/■\                     ?
 |>   ......▁▂▃▄▅▆█   不在灌水中爆发! 就在灌水中死亡! 

有水就要灌,没有水,创造条件也要灌~~~~~
http://bbs.gxnu.edu.cn/att.php?s.27.5425.398.gif


※ 来源:·烟雨漓江BBS站 bbs.gxnu.edu.cn·[FROM: 202.193.161.*]


此主题相关图片如下:gxnu_wangcheng_campus_map_satellite.jpg (189507 字节)
[百宝箱] [返回首页] [上级目录] [根目录] [返回顶部] [刷新] [返回]